Valdistrikt
Jannelund

Räknat
100%

Uppdaterad 12 juni 2024 kl. 10:33

Slutligt
Giltiga röster: 485 Ogiltiga röster: 4 Röstberättigade: 1 367 Valdeltagande: 35,77%

Valdistrikt
Jannelund

Räknat
100%

Uppdaterad 12 juni 2024 kl. 10:33

Slutligt
Giltiga röster: 485 Ogiltiga röster: 4 Röstberättigade: 1 367 Valdeltagande: 35,77%

Partier