Valdistrikt
Enserud

Räknat
100%

Uppdaterad 12 juni 2024 kl. 15:51

Slutligt
Giltiga röster: 353 Ogiltiga röster: 3 Röstberättigade: 970 Valdeltagande: 36,7%

Valdistrikt
Enserud

Räknat
100%

Uppdaterad 12 juni 2024 kl. 15:51

Slutligt
Giltiga röster: 353 Ogiltiga röster: 3 Röstberättigade: 970 Valdeltagande: 36,7%

Partier