Valdistrikt
Hallersrud

Räknat
100%

Uppdaterad 12 juni 2024 kl. 15:35

Slutligt
Giltiga röster: 644 Ogiltiga röster: 5 Röstberättigade: 1 204 Valdeltagande: 53,9%

Valdistrikt
Hallersrud

Räknat
100%

Uppdaterad 12 juni 2024 kl. 15:35

Slutligt
Giltiga röster: 644 Ogiltiga röster: 5 Röstberättigade: 1 204 Valdeltagande: 53,9%

Partier