Valdistrikt
Klöverud

Räknat
100%

Uppdaterad 12 juni 2024 kl. 16:24

Slutligt
Giltiga röster: 862 Ogiltiga röster: 6 Röstberättigade: 1 478 Valdeltagande: 58,73%

Valdistrikt
Klöverud

Räknat
100%

Uppdaterad 12 juni 2024 kl. 16:24

Slutligt
Giltiga röster: 862 Ogiltiga röster: 6 Röstberättigade: 1 478 Valdeltagande: 58,73%

Partier