Valdistrikt
Lövnäs

Räknat
100%

Uppdaterad 12 juni 2024 kl. 16:08

Slutligt
Giltiga röster: 974 Ogiltiga röster: 9 Röstberättigade: 1 482 Valdeltagande: 66,33%

Valdistrikt
Lövnäs

Räknat
100%

Uppdaterad 12 juni 2024 kl. 16:08

Slutligt
Giltiga röster: 974 Ogiltiga röster: 9 Röstberättigade: 1 482 Valdeltagande: 66,33%

Partier