Valdistrikt
Lungsund

Räknat
100%

Uppdaterad 12 juni 2024 kl. 19:15

Slutligt
Giltiga röster: 232 Ogiltiga röster: 1 Röstberättigade: 511 Valdeltagande: 45,6%

Valdistrikt
Lungsund

Räknat
100%

Uppdaterad 12 juni 2024 kl. 19:15

Slutligt
Giltiga röster: 232 Ogiltiga röster: 1 Röstberättigade: 511 Valdeltagande: 45,6%

Partier