Valdistrikt
Granbergsdal

Räknat
100%

Uppdaterad 12 juni 2024 kl. 16:34

Slutligt
Giltiga röster: 531 Ogiltiga röster: 9 Röstberättigade: 1 298 Valdeltagande: 41,6%

Valdistrikt
Granbergsdal

Räknat
100%

Uppdaterad 12 juni 2024 kl. 16:34

Slutligt
Giltiga röster: 531 Ogiltiga röster: 9 Röstberättigade: 1 298 Valdeltagande: 41,6%

Partier