Valdistrikt
Kroppa

Räknat
100%

Uppdaterad 12 juni 2024 kl. 13:15

Slutligt
Giltiga röster: 243 Ogiltiga röster: 0 Röstberättigade: 686 Valdeltagande: 35,42%

Valdistrikt
Kroppa

Räknat
100%

Uppdaterad 12 juni 2024 kl. 13:15

Slutligt
Giltiga röster: 243 Ogiltiga röster: 0 Röstberättigade: 686 Valdeltagande: 35,42%

Partier