Valdistrikt
Borgstena-Tämta-Vänga

Räknat
100%

Uppdaterad 13 juni 2024 kl. 11:16

Slutligt
Giltiga röster: 639 Ogiltiga röster: 8 Röstberättigade: 1 028 Valdeltagande: 62,94%

Valdistrikt
Borgstena-Tämta-Vänga

Räknat
100%

Uppdaterad 13 juni 2024 kl. 11:16

Slutligt
Giltiga röster: 639 Ogiltiga röster: 8 Röstberättigade: 1 028 Valdeltagande: 62,94%

Partier