Valdistrikt
Stenkullen - Hedefors

Räknat
100%

Uppdaterad 13 juni 2024 kl. 16:43

Slutligt
Giltiga röster: 835 Ogiltiga röster: 13 Röstberättigade: 1 542 Valdeltagande: 54,99%

Valdistrikt
Stenkullen - Hedefors

Räknat
100%

Uppdaterad 13 juni 2024 kl. 16:43

Slutligt
Giltiga röster: 835 Ogiltiga röster: 13 Röstberättigade: 1 542 Valdeltagande: 54,99%

Partier