Valdistrikt
Rydsberg - Almekärr

Räknat
100%

Uppdaterad 13 juni 2024 kl. 16:43

Slutligt
Giltiga röster: 907 Ogiltiga röster: 15 Röstberättigade: 1 416 Valdeltagande: 65,11%

Valdistrikt
Rydsberg - Almekärr

Räknat
100%

Uppdaterad 13 juni 2024 kl. 16:43

Slutligt
Giltiga röster: 907 Ogiltiga röster: 15 Röstberättigade: 1 416 Valdeltagande: 65,11%

Partier