Valdistrikt
Södra Hallsås

Räknat
100%

Uppdaterad 12 juni 2024 kl. 17:25

Slutligt
Giltiga röster: 957 Ogiltiga röster: 7 Röstberättigade: 1 471 Valdeltagande: 65,53%

Valdistrikt
Södra Hallsås

Räknat
100%

Uppdaterad 12 juni 2024 kl. 17:25

Slutligt
Giltiga röster: 957 Ogiltiga röster: 7 Röstberättigade: 1 471 Valdeltagande: 65,53%

Partier