Valdistrikt
Morlanda Östra

Räknat
100%

Uppdaterad 13 juni 2024 kl. 12:29

Slutligt
Giltiga röster: 784 Ogiltiga röster: 5 Röstberättigade: 1 467 Valdeltagande: 53,78%

Valdistrikt
Morlanda Östra

Räknat
100%

Uppdaterad 13 juni 2024 kl. 12:29

Slutligt
Giltiga röster: 784 Ogiltiga röster: 5 Röstberättigade: 1 467 Valdeltagande: 53,78%

Partier