Valdistrikt
Bokenäs-Dragsmark

Räknat
100%

Uppdaterad 14 juni 2024 kl. 11:29

Slutligt
Giltiga röster: 733 Ogiltiga röster: 9 Röstberättigade: 1 242 Valdeltagande: 59,74%

Valdistrikt
Bokenäs-Dragsmark

Räknat
100%

Uppdaterad 14 juni 2024 kl. 11:29

Slutligt
Giltiga röster: 733 Ogiltiga röster: 9 Röstberättigade: 1 242 Valdeltagande: 59,74%

Partier