Valdistrikt
Morlanda Västra

Räknat
100%

Uppdaterad 12 juni 2024 kl. 16:26

Slutligt
Giltiga röster: 541 Ogiltiga röster: 1 Röstberättigade: 936 Valdeltagande: 57,91%

Valdistrikt
Morlanda Västra

Räknat
100%

Uppdaterad 12 juni 2024 kl. 16:26

Slutligt
Giltiga röster: 541 Ogiltiga röster: 1 Röstberättigade: 936 Valdeltagande: 57,91%

Partier