Valdistrikt
Höviksnäs-Hakenäset

Räknat
100%

Uppdaterad 13 juni 2024 kl. 16:36

Slutligt
Giltiga röster: 887 Ogiltiga röster: 9 Röstberättigade: 1 574 Valdeltagande: 56,93%

Valdistrikt
Höviksnäs-Hakenäset

Räknat
100%

Uppdaterad 13 juni 2024 kl. 16:36

Slutligt
Giltiga röster: 887 Ogiltiga röster: 9 Röstberättigade: 1 574 Valdeltagande: 56,93%

Partier