Valdistrikt
Myggenäs

Räknat
100%

Uppdaterad 13 juni 2024 kl. 16:36

Slutligt
Giltiga röster: 663 Ogiltiga röster: 6 Röstberättigade: 1 104 Valdeltagande: 60,6%

Valdistrikt
Myggenäs

Räknat
100%

Uppdaterad 13 juni 2024 kl. 16:36

Slutligt
Giltiga röster: 663 Ogiltiga röster: 6 Röstberättigade: 1 104 Valdeltagande: 60,6%

Partier