Valdistrikt
Källsby-Sävelycke-Timmervik

Räknat
100%

Uppdaterad 13 juni 2024 kl. 12:28

Slutligt
Giltiga röster: 770 Ogiltiga röster: 11 Röstberättigade: 1 299 Valdeltagande: 60,12%

Valdistrikt
Källsby-Sävelycke-Timmervik

Räknat
100%

Uppdaterad 13 juni 2024 kl. 12:28

Slutligt
Giltiga röster: 770 Ogiltiga röster: 11 Röstberättigade: 1 299 Valdeltagande: 60,12%

Partier