Valdistrikt
Svenshögen-Ucklum

Räknat
100%

Uppdaterad 13 juni 2024 kl. 16:36

Slutligt
Giltiga röster: 929 Ogiltiga röster: 44 Röstberättigade: 1 639 Valdeltagande: 59,37%

Valdistrikt
Svenshögen-Ucklum

Räknat
100%

Uppdaterad 13 juni 2024 kl. 16:36

Slutligt
Giltiga röster: 929 Ogiltiga röster: 44 Röstberättigade: 1 639 Valdeltagande: 59,37%

Partier