Valdistrikt
Spannarp

Räknat
100%

Uppdaterad 12 juni 2024 kl. 16:43

Slutligt
Giltiga röster: 289 Ogiltiga röster: 2 Röstberättigade: 532 Valdeltagande: 54,7%

Valdistrikt
Spannarp

Räknat
100%

Uppdaterad 12 juni 2024 kl. 16:43

Slutligt
Giltiga röster: 289 Ogiltiga röster: 2 Röstberättigade: 532 Valdeltagande: 54,7%

Partier