Valdistrikt
Sörse-Ranelid

Räknat
100%

Uppdaterad 12 juni 2024 kl. 15:29

Slutligt
Giltiga röster: 656 Ogiltiga röster: 7 Röstberättigade: 1 387 Valdeltagande: 47,8%

Valdistrikt
Sörse-Ranelid

Räknat
100%

Uppdaterad 12 juni 2024 kl. 15:29

Slutligt
Giltiga röster: 656 Ogiltiga röster: 7 Röstberättigade: 1 387 Valdeltagande: 47,8%

Partier