Valdistrikt
Mariedal

Räknat
100%

Uppdaterad 12 juni 2024 kl. 16:55

Slutligt
Giltiga röster: 604 Ogiltiga röster: 14 Röstberättigade: 1 119 Valdeltagande: 55,23%

Valdistrikt
Mariedal

Räknat
100%

Uppdaterad 12 juni 2024 kl. 16:55

Slutligt
Giltiga röster: 604 Ogiltiga röster: 14 Röstberättigade: 1 119 Valdeltagande: 55,23%

Partier