Valdistrikt
Lindberg-Tofta-Torpa

Räknat
100%

Uppdaterad 12 juni 2024 kl. 15:35

Slutligt
Giltiga röster: 566 Ogiltiga röster: 7 Röstberättigade: 953 Valdeltagande: 60,13%

Valdistrikt
Lindberg-Tofta-Torpa

Räknat
100%

Uppdaterad 12 juni 2024 kl. 15:35

Slutligt
Giltiga röster: 566 Ogiltiga röster: 7 Röstberättigade: 953 Valdeltagande: 60,13%

Partier