Valdistrikt
Värö

Räknat
100%

Uppdaterad 12 juni 2024 kl. 15:18

Slutligt
Giltiga röster: 855 Ogiltiga röster: 9 Röstberättigade: 1 752 Valdeltagande: 49,32%

Valdistrikt
Värö

Räknat
100%

Uppdaterad 12 juni 2024 kl. 15:18

Slutligt
Giltiga röster: 855 Ogiltiga röster: 9 Röstberättigade: 1 752 Valdeltagande: 49,32%

Partier