Valdistrikt
Derome-Sällstorp

Räknat
100%

Uppdaterad 12 juni 2024 kl. 15:25

Slutligt
Giltiga röster: 531 Ogiltiga röster: 4 Röstberättigade: 1 075 Valdeltagande: 49,77%

Valdistrikt
Derome-Sällstorp

Räknat
100%

Uppdaterad 12 juni 2024 kl. 15:25

Slutligt
Giltiga röster: 531 Ogiltiga röster: 4 Röstberättigade: 1 075 Valdeltagande: 49,77%

Partier