Valdistrikt
Tjärby

Räknat
100%

Uppdaterad 11 juni 2024 kl. 09:40

Slutligt
Giltiga röster: 493 Ogiltiga röster: 6 Röstberättigade: 1 192 Valdeltagande: 41,86%

Valdistrikt
Tjärby

Räknat
100%

Uppdaterad 11 juni 2024 kl. 09:40

Slutligt
Giltiga röster: 493 Ogiltiga röster: 6 Röstberättigade: 1 192 Valdeltagande: 41,86%

Partier