Valdistrikt
Skummeslöv

Räknat
100%

Uppdaterad 10 juni 2024 kl. 17:06

Slutligt
Giltiga röster: 1 004 Ogiltiga röster: 15 Röstberättigade: 1 717 Valdeltagande: 59,35%

Valdistrikt
Skummeslöv

Räknat
100%

Uppdaterad 10 juni 2024 kl. 17:06

Slutligt
Giltiga röster: 1 004 Ogiltiga röster: 15 Röstberättigade: 1 717 Valdeltagande: 59,35%

Partier