Valdistrikt
Ränneslöv

Räknat
100%

Uppdaterad 11 juni 2024 kl. 09:52

Slutligt
Giltiga röster: 522 Ogiltiga röster: 12 Röstberättigade: 1 032 Valdeltagande: 51,74%

Valdistrikt
Ränneslöv

Räknat
100%

Uppdaterad 11 juni 2024 kl. 09:52

Slutligt
Giltiga röster: 522 Ogiltiga röster: 12 Röstberättigade: 1 032 Valdeltagande: 51,74%

Partier