Valdistrikt
Rosenfeldt m.fl.

Räknat
100%

Uppdaterad 11 juni 2024 kl. 15:42

Slutligt
Giltiga röster: 751 Ogiltiga röster: 5 Röstberättigade: 1 520 Valdeltagande: 49,74%

Valdistrikt
Rosenfeldt m.fl.

Räknat
100%

Uppdaterad 11 juni 2024 kl. 15:42

Slutligt
Giltiga röster: 751 Ogiltiga röster: 5 Röstberättigade: 1 520 Valdeltagande: 49,74%

Partier