Valdistrikt
Saltö-Björkholmen

Räknat
100%

Uppdaterad 11 juni 2024 kl. 11:32

Slutligt
Giltiga röster: 921 Ogiltiga röster: 6 Röstberättigade: 1 546 Valdeltagande: 59,96%

Valdistrikt
Saltö-Björkholmen

Räknat
100%

Uppdaterad 11 juni 2024 kl. 11:32

Slutligt
Giltiga röster: 921 Ogiltiga röster: 6 Röstberättigade: 1 546 Valdeltagande: 59,96%

Partier