Valdistrikt
Västerudd

Räknat
100%

Uppdaterad 11 juni 2024 kl. 12:21

Slutligt
Giltiga röster: 698 Ogiltiga röster: 8 Röstberättigade: 1 493 Valdeltagande: 47,29%

Valdistrikt
Västerudd

Räknat
100%

Uppdaterad 11 juni 2024 kl. 12:21

Slutligt
Giltiga röster: 698 Ogiltiga röster: 8 Röstberättigade: 1 493 Valdeltagande: 47,29%

Partier