Valdistrikt
Dädesjö

Räknat
100%

Uppdaterad 10 juni 2024 kl. 13:30

Slutligt
Giltiga röster: 293 Ogiltiga röster: 5 Röstberättigade: 458 Valdeltagande: 65,07%

Valdistrikt
Dädesjö

Räknat
100%

Uppdaterad 10 juni 2024 kl. 13:30

Slutligt
Giltiga röster: 293 Ogiltiga röster: 5 Röstberättigade: 458 Valdeltagande: 65,07%

Partier