Valdistrikt
Lenhovda

Räknat
100%

Uppdaterad 12 juni 2024 kl. 12:04

Slutligt
Giltiga röster: 798 Ogiltiga röster: 10 Röstberättigade: 1 717 Valdeltagande: 47,06%

Valdistrikt
Lenhovda

Räknat
100%

Uppdaterad 12 juni 2024 kl. 12:04

Slutligt
Giltiga röster: 798 Ogiltiga röster: 10 Röstberättigade: 1 717 Valdeltagande: 47,06%

Partier