Valdistrikt
Nottebäck

Räknat
100%

Uppdaterad 12 juni 2024 kl. 12:44

Slutligt
Giltiga röster: 607 Ogiltiga röster: 15 Röstberättigade: 1 270 Valdeltagande: 48,98%

Valdistrikt
Nottebäck

Räknat
100%

Uppdaterad 12 juni 2024 kl. 12:44

Slutligt
Giltiga röster: 607 Ogiltiga röster: 15 Röstberättigade: 1 270 Valdeltagande: 48,98%

Partier