Valdistrikt
Hjortsberga

Räknat
100%

Uppdaterad 11 juni 2024 kl. 16:57

Slutligt
Giltiga röster: 419 Ogiltiga röster: 8 Röstberättigade: 782 Valdeltagande: 54,6%

Valdistrikt
Hjortsberga

Räknat
100%

Uppdaterad 11 juni 2024 kl. 16:57

Slutligt
Giltiga röster: 419 Ogiltiga röster: 8 Röstberättigade: 782 Valdeltagande: 54,6%

Partier