Valdistrikt
Fryele

Räknat
100%

Uppdaterad 12 juni 2024 kl. 08:41

Slutligt
Giltiga röster: 541 Ogiltiga röster: 8 Röstberättigade: 903 Valdeltagande: 60,8%

Valdistrikt
Fryele

Räknat
100%

Uppdaterad 12 juni 2024 kl. 08:41

Slutligt
Giltiga röster: 541 Ogiltiga röster: 8 Röstberättigade: 903 Valdeltagande: 60,8%

Partier