Valdistrikt
Västhorja

Räknat
100%

Uppdaterad 12 juni 2024 kl. 09:49

Slutligt
Giltiga röster: 784 Ogiltiga röster: 4 Röstberättigade: 1 340 Valdeltagande: 58,81%

Valdistrikt
Västhorja

Räknat
100%

Uppdaterad 12 juni 2024 kl. 09:49

Slutligt
Giltiga röster: 784 Ogiltiga röster: 4 Röstberättigade: 1 340 Valdeltagande: 58,81%

Partier