Valdistrikt
Skogsfållen

Räknat
100%

Uppdaterad 11 juni 2024 kl. 17:31

Slutligt
Giltiga röster: 426 Ogiltiga röster: 4 Röstberättigade: 1 193 Valdeltagande: 36,04%

Valdistrikt
Skogsfållen

Räknat
100%

Uppdaterad 11 juni 2024 kl. 17:31

Slutligt
Giltiga röster: 426 Ogiltiga röster: 4 Röstberättigade: 1 193 Valdeltagande: 36,04%

Partier