Valdistrikt
Brenäs

Räknat
100%

Uppdaterad 11 juni 2024 kl. 11:14

Slutligt
Giltiga röster: 213 Ogiltiga röster: 3 Röstberättigade: 389 Valdeltagande: 55,53%

Valdistrikt
Brenäs

Räknat
100%

Uppdaterad 11 juni 2024 kl. 11:14

Slutligt
Giltiga röster: 213 Ogiltiga röster: 3 Röstberättigade: 389 Valdeltagande: 55,53%

Partier