Valdistrikt
Grytgöl

Räknat
100%

Uppdaterad 11 juni 2024 kl. 09:17

Slutligt
Giltiga röster: 238 Ogiltiga röster: 3 Röstberättigade: 437 Valdeltagande: 55,15%

Valdistrikt
Grytgöl

Räknat
100%

Uppdaterad 11 juni 2024 kl. 09:17

Slutligt
Giltiga röster: 238 Ogiltiga röster: 3 Röstberättigade: 437 Valdeltagande: 55,15%

Partier