Valdistrikt
Värmbol

Räknat
100%

Uppdaterad 12 juni 2024 kl. 12:36

Slutligt
Giltiga röster: 823 Ogiltiga röster: 5 Röstberättigade: 1 648 Valdeltagande: 50,24%

Valdistrikt
Värmbol

Räknat
100%

Uppdaterad 12 juni 2024 kl. 12:36

Slutligt
Giltiga röster: 823 Ogiltiga röster: 5 Röstberättigade: 1 648 Valdeltagande: 50,24%

Partier