Valdistrikt
Västerlövsta Västra - Enåker

Räknat
100%

Uppdaterad 12 juni 2024 kl. 16:41

Slutligt
Giltiga röster: 822 Ogiltiga röster: 12 Röstberättigade: 1 914 Valdeltagande: 43,57%

Valdistrikt
Västerlövsta Västra - Enåker

Räknat
100%

Uppdaterad 12 juni 2024 kl. 16:41

Slutligt
Giltiga röster: 822 Ogiltiga röster: 12 Röstberättigade: 1 914 Valdeltagande: 43,57%

Partier