Valdistrikt
Möklinta

Räknat
100%

Uppdaterad 12 juni 2024 kl. 20:20

Slutligt
Giltiga röster: 462 Ogiltiga röster: 7 Röstberättigade: 951 Valdeltagande: 49,32%

Valdistrikt
Möklinta

Räknat
100%

Uppdaterad 12 juni 2024 kl. 20:20

Slutligt
Giltiga röster: 462 Ogiltiga röster: 7 Röstberättigade: 951 Valdeltagande: 49,32%

Partier