Valdistrikt
Västerlövsta Östra - Huddunge

Räknat
100%

Uppdaterad 13 juni 2024 kl. 12:19

Slutligt
Giltiga röster: 727 Ogiltiga röster: 13 Röstberättigade: 1 737 Valdeltagande: 42,6%

Valdistrikt
Västerlövsta Östra - Huddunge

Räknat
100%

Uppdaterad 13 juni 2024 kl. 12:19

Slutligt
Giltiga röster: 727 Ogiltiga röster: 13 Röstberättigade: 1 737 Valdeltagande: 42,6%

Partier