Valdistrikt
Söderfors

Räknat
100%

Uppdaterad 13 juni 2024 kl. 14:22

Slutligt
Giltiga röster: 656 Ogiltiga röster: 11 Röstberättigade: 1 680 Valdeltagande: 39,7%

Valdistrikt
Söderfors

Räknat
100%

Uppdaterad 13 juni 2024 kl. 14:22

Slutligt
Giltiga röster: 656 Ogiltiga röster: 11 Röstberättigade: 1 680 Valdeltagande: 39,7%

Partier