Valdistrikt
Hörnefors Västra

Räknat
100%

Uppdaterad 13 juni 2024 kl. 11:12

Slutligt
Giltiga röster: 713 Ogiltiga röster: 11 Röstberättigade: 1 546 Valdeltagande: 46,83%

Valdistrikt
Hörnefors Västra

Räknat
100%

Uppdaterad 13 juni 2024 kl. 11:12

Slutligt
Giltiga röster: 713 Ogiltiga röster: 11 Röstberättigade: 1 546 Valdeltagande: 46,83%

Partier