Valdistrikt
Håknäs

Räknat
100%

Uppdaterad 11 juni 2024 kl. 20:12

Slutligt
Giltiga röster: 171 Ogiltiga röster: 1 Röstberättigade: 465 Valdeltagande: 36,99%

Valdistrikt
Håknäs

Räknat
100%

Uppdaterad 11 juni 2024 kl. 20:12

Slutligt
Giltiga röster: 171 Ogiltiga röster: 1 Röstberättigade: 465 Valdeltagande: 36,99%

Partier