Valdistrikt
Lillhärdal-Ängersjö

Räknat
100%

Uppdaterad 13 juni 2024 kl. 09:33

Slutligt
Giltiga röster: 363 Ogiltiga röster: 6 Röstberättigade: 1 076 Valdeltagande: 34,29%

Valdistrikt
Lillhärdal-Ängersjö

Räknat
100%

Uppdaterad 13 juni 2024 kl. 09:33

Slutligt
Giltiga röster: 363 Ogiltiga röster: 6 Röstberättigade: 1 076 Valdeltagande: 34,29%

Partier