Valdistrikt
Sveg-Glöte

Räknat
100%

Uppdaterad 12 juni 2024 kl. 17:06

Slutligt
Giltiga röster: 590 Ogiltiga röster: 12 Röstberättigade: 1 591 Valdeltagande: 37,84%

Valdistrikt
Sveg-Glöte

Räknat
100%

Uppdaterad 12 juni 2024 kl. 17:06

Slutligt
Giltiga röster: 590 Ogiltiga röster: 12 Röstberättigade: 1 591 Valdeltagande: 37,84%

Partier