Valdistrikt
Liden-Holm

Räknat
100%

Uppdaterad 12 juni 2024 kl. 11:58

Slutligt
Giltiga röster: 302 Ogiltiga röster: 4 Röstberättigade: 902 Valdeltagande: 33,92%

Valdistrikt
Liden-Holm

Räknat
100%

Uppdaterad 12 juni 2024 kl. 11:58

Slutligt
Giltiga röster: 302 Ogiltiga röster: 4 Röstberättigade: 902 Valdeltagande: 33,92%

Partier